SOLARNE ELEKTRANE

  • Izrada idejnog rješenja za integrirane solarne elektrane
  • Izrada idejnog projekta
  • Priprema dokumentacije za dobivanje elektroenergetske suglasnosti
  • Izrada glavnog projekta i svih potrebnih elaborata
  • Građevinska priprema podloge za postavljanje solarne elektrane
  • Nabava invertera i solarnih panela renomiranih proizvođača
  • Montaža solarne elektrane od strane certificiranih montera
  • Puštanje elektrane u pogon
  • Praćenje i nadzor rada elektrane pomoću daljinskog nadzora.