INFRASTRUKTURNO UPRAVLJANJE

  • Svakodnevno čišćenje i održavanje prostora.
  • Provođenje higijenskog održavanja prema unaprijed definiranim ciklusima i terminima ili prema potrebi, uz ekološki pristup i korištenje profesionalnih sredstava i opreme. Sva kemijska sredstva za čišćenje su ekološka, s odgovarajućim potvrdama o neškodljivosti i vodopravnim dozvolama izdanim od strane nadležnih institucija RH.
  • Čišćenje svih vrsta fasada.
  • Zaštitarske usluge i recepcija.
  • Usluge profesionalnih vatrogasaca.
  • DDD usluge sukladno zakonskim propisima.
  • Uređenje okoliša i hortikulturni radovi: održavanje zelenih površina, redovno kontroliranje i zamjena ukrasnog bilja od strane vrtlara te poduzimanje mjera za sprječavanje štete u slučaju bolesti ili nametnika.
  • Zimska služba: čišćenje vanjskih manipulativnih površina, parkirališta te posipavanje površina solju.
  • Koordinacija zbrinjavanja otpada.
  • Razdvajanje korisnog otpada i reciklaža.